Vizyon, Misyon, Strateji ve Değerler

Tasarruf Finansman Yöntemlerimizi günün ve yarınların şartlarına en uygun şekilde uyarlamak, sürekli geliştirmek ve sürdürülebilir bir hale getirmek...

Vizyon; Tasarruf Finansman Sisteminin tüm dünya ülkelerinde öncelikli ihtiyaçların karşılanması için en çok tercih edilen yol olmasını sağlamak,

Misyon; ev, araba, iş yeri gibi maddi güç gerektiren öncelikli ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aileler başta olmak üzere, her gelir grubundan insanlarımızın önceliklerini ön planda tutarak bu ihtiyaçlara “kalıcı, yaygın, yeni ve en uygun” çözümler sunmak,

Strateji; Yöntemlerimizi bugünün ve yarınların şartlarına uyarlayarak sürekli geliştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek,

Değerler; Adalet, Güvenilirlik, Çalışkanlık, İnsanlık, Sorumluluk, Yardımseverlik, Sevgi - Saygı, Doğruluk - Dürüstlük, Alçakgönüllülük, Hoşgörü, Yenilikçilik, Müşteri Odaklılık, Şeffaflık, Coşku, Tutarlılık…

SİZİNLE
İLETİŞİM KURALIM