Kişisel Verilerin Korunması

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.
Kişisel Verilerin Korunması
Değerli Müşterilerimiz, 
 
Müşterilerimizin özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması Önce Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş olarak öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan kanun kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. 
Kanun Kapsamı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Önce Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi işlemler “Veri İşleme” olarak kabul edilmektedir.
 
Kişisel Verilerinizi Neden ve Niçin Kullanıyoruz?
 • Her türlü hizmet ve ürün sunumunda kullanılabilmek ve yeni teklifler sunabilmek,
 • Sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilebilmesi,
 • Yeni hizmetler sunulması ve benzer nedenlerle iletişim kurmak ve işlem güvenliği sağlayabilmek,
 • Bu kapsamda kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri mevzuatta öngörülen toplama, kaydetme, saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmek,
 • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle Genel Müdürlük ve şubelerimizde kamera görüntülerini kaydetmek.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı izniniz çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak onayınız olmaksızın kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer üçüncü kişilerle (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve otoritelerle) ortaklarımız ve doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı tüm faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, iş ortaklığı yaptığımız kuruluşlar ile Önce Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş aktarabilir.
 
Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?
Kişisel verileriniz, Önce Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Genel Müdürlük,  internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, saha tanıtım faaliyetleri, şirketimizin hizmet verdiği tüm kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve Önce Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde toplanabilir. Ayrıca Önce Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 
Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?
Şirketimizin Müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, mevzuat gereğince, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluğu mevcuttur. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş veya mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.  Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz şirketimiz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve kullanılmayacaktır.
 
Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
Dilediğinizde kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Önce Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş’ye başvurarak;
 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz
SİZİNLE
İLETİŞİM KURALIM