Bilgi Güvenliği Politikası

Müşterilerimize ait gizli bilgileri hassasiyetle koruyoruz.
Müşterilerimize ait gizli bilgileri hassasiyetle koruyoruz.
 
metin
  • Bilgiler, elektronik veya basılı ortamda saklanır, yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır ve yedeklenir.
  • Elektronik sistemler entegre bir şekilde çalıştırılarak verilerin bütünselliği sağlanır.
  • Kullanılan sistemlerin güncelliği takip edilir ve güncellemeler zamanında yapılır.
  • Teknolojik gelişmelerin etkin bir şekilde takibi yapılarak, kullanılan sistemler ve donanımlar teknolojik gelişmelere paralel olarak yenilenir.
  • Çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgiye erişimleri için ihtiyaç duyduğu sistem ve donanım ihtiyaçları temin edilir.
  • Bilgi Sistemlerinin gizlilik, bütünsellik ve erişilebilirliği yönetimi her aşamada dikkate alınır.
  • Acil durumlar için farklı senaryolar oluşturularak beklenmeyen durumlar için önlemler alınır.
  • Bilginin güvenliğini sağlamak için güncel sistemler, uygulamalar ve ekipmanlar kullanılır.
  • Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunarak saklanması sağlanır.
SİZİNLE
İLETİŞİM KURALIM