DEĞER UYARLAMALI TASARRUF YÖNTEMİ

Değer Bilen Yöntem
DEĞER UYARLAMALI TASARRUF YÖNTEMİ
"Değer Bilen Yöntem DUT..."

Bu yöntem; “bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir” özlü sözünün hayat bulmuş halidir. Ev, araba ve iş yeri gibi öncelikli ihtiyaçlarını gidermek isteyen insanlarımızın, aylık ödeme güçleri dikkate alınarak uygun Tasarruf Gruplarına yönlendirilip organize edilmesi ve noter şahitliğinde belirlenen tahsisat tarihlerine göre ihtiyaçlarını gidermesi için uyguladığımız bir yöntemdir.

Bu yöntemin amacı; tahsisatını alan Müşterilerimiz ile Kesin Toplu Tahsisat Tarihini bekleyen Müşterilerimiz arasında zamana ve enflasyona karşı paranın alım gücünü korumaktır. 

Bu Tasarruf Gruplarında tahsisatı yapılan Müşterilerimizin taksitleri % 6 oranında arttırılır. Bu oranın % 3’ü Müşterimizin kendi taksitlerinin daha erken bitmesini sağlar. Kalan % 3’ü ise alım gücünü korumak için teslimatını bekleyen Müşterilerin Finansal Yatırım Tutarlarına eşit oranda dağıtılır.

Bu yöntemle teslimatını alan Tasarruf Sahipleri ile Kesin Toplu Tahsisat bekleyen Tasarruf Sahipleri arasında maliyet dengesi sağlanır. Böylece Tasarruf Grubu içinde zamana ve enflasyona dayalı alım gücü kaybı paylaşılmış olur.

SİZİNLE
İLETİŞİM KURALIM